Home

 

De euro is de dood in duizend speldenprikken.”
– Bruno de Haas

 

‘Waarom de euro ons zal opbreken, kroniek van een onvermijdelijke geldcrisis’ is het jongste boek van insider Bruno de Haas dat iedere dag aan relevantie wint, zoals de huidige eurocrisis laat zien.  Het boek vertelt messcherp hoe deze crisis is ontstaan. Volgens vriend en vijand is het een meesterwerk.

De schuld wordt al snel gelegd bij roekeloze bankiers, ongedisciplineerd begrotingsbeleid in het Zuiden en kleingeestige nationale politiek in het Noorden. Politieke partijen wensen de crisis op te lossen met Europees toezicht op banken en Europese beleidscoördinatie. Maar is de bron van de crisis niet de euro zelf? Blokkeert de euro niet een gezonde groei in de Europese Gemeenschap?

De Haas zet in het boek ‘Waarom de euro ons zal opbreken’ de feiten helder op een rij en fileert de euro tot op het bot. Het onstuitbare maakbaarheidsgeloof van de politici, het verwrongen wereldbeeld van centrale bankiers en de talloze verbroken beloftes van nationale regeringen.

De noodklok
Het is volgens hem een voortdenderende trein die niet te stoppen lijkt. Intussen betaalt het Zuiden – en dan met name Griekenland – een krankzinnige tol en brengen Nederlanders grote offers, al begrijpen wij nauwelijks wat die dan zijn. Op de langere termijn kan de eurozone niet gedijen, betoogt De Haas. Hij luidt de noodklok.

Het geval-Griekenland laat volgens hem zien dat de democratie zelfs tegenover het kapitalisme is komen te staan. Hij bepleit niet alleen dat Griekenland uit de euro stapt, maar dat Nederland dat ook beter kan doen. Maar wie heeft daartoe de politieke moed?

Zie Nieuwsuur: Bruno de Haas in debat met Rabo-econoom Wim Boonstra over de stelling Nederland moet uit de euro (mei 2014)

 

Nieuwsartikelen n.a.v. het boek van Bruno de Haas:

 

 

De Haas is één van de ondertekenaars van het Forum voor Democratie, een initiatief van ondermeer de schrijvers en eurosceptici Thiery Baudet en Edin Mujagic. Het Forum voor Democratie heeft op 2 juni 40.000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer met het verzoek tot een parlementaire enquete, die duidelijk moet maken hoe in 1992 is besloten tot invoering van de euro.

De Haas is lid van het comité van aanbeveling. Eerder schreef hij samen met Cees van Lotringen ‘Mister Euro, een biografie van Wim Duisenberg‘, dat over de ontstaansgeschiedenis van de gemeenschappelijke munt gaat.